Afkoppeling Vrolingen

 

De werken in Vrolingen voor aanleg van gescheiden riolering zijn afgerond.Dit betekent dat er overgegaan kan worden tot afkoppeling van hemel-en afvalwater op privaat domein.

Binnenkort start de afkoppelingsdeskundige in opdracht van gemeente Wellen met keuringswerken om na te gaan of de afkoppeling op privaat domein correct is uitgevoerd.

Iedereen die dient af te koppelen zal een brief ontvangen van de afkoppelingsadviseur om een plaatsbezoek in te plannen waarbij de afkoppelingsdeskundige de uitgevoerde werken zal controleren en u zal helpen bij het invullen van het premie-aanvraagformulier.

 

Een gemeentelijke subsidie van maximaal 600 euro zal toegekend worden bij de afkoppeling van gemengde private rioleringsstelsels volgens de volgende modaliteiten :

  • Er wordt een forfaitair bedrag van 200 euro toegekend voor de werken die de privaat persoon of rechtspersoon zelf uitvoert of laat uitvoeren door een door hem aangestelde aannemer;
  • Er wordt een tussenkomst van maximum 400 euro voorzien in de materiaalkosten mits een kopie van de facturen wordt voorgelegd.
 

Indien u verdere informatie wenst, mag u steeds contact opnemen met:

Guy Polling – 012 67 07 15 voor technische informatie
Mia Cuppens – 012 67 07 17 voor informatie omtrent uw premie-aanvraag