Financiele steun

Bij het OCMW kan u terecht voor verschillende financiële steunen zoals:

 

Denkt u hierop beroep te kunnen maken ?

Kom dan eens langs op de Sociale Dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker zal in het kader van het sociaal onderzoek uw inkomsten en uitgaven bekijken. Aan de hand hiervan zal er beslist worden of u al dan niet recht hebt op de desbetreffende tussenkomst.