Sociale en administratieve hulp

Sociale hulp

Heeft u persoonlijke, relationele en/of familiale problemen? Dan biedt de maatschappelijk assistent u een luisterend oor en probeert samen tot een gepaste oplossing te komen. Indien nodig wordt u voor advies en begeleiding doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst.

Administratieve hulp

 Bij het OCMW kan u terecht voor administratieve hulp. Wij informeren u over:

  • Sociale wetgeving (kinderbijslag, werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, enz.)
  • Studietoelagen
  • Pensioenaanvraag
  • Aanvragen van huursubsidies
  • ...