gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad vergadert in principe één keer per maand (behalve in de vakantiemaanden) in de raadszaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en kunnen door elke Wellenaar bijgewoond worden. (uitgezonderd bij persoonsgebonden aangelegenheden)

De basisregels voor een gemeente vind je terug in het gemeentedecreet.

Bij aanvang van iedere legistatuur maakt de gemeenteraad een huishoudelijk reglement met praktische afspraken over de werking van de gemeenteraad. Alls gemeenteraadsleden zijn ook verplicht zich te houden aan de deontologische code.
 

samenstelling gemeenteraad:

burgemeester

Els Robeyns (sp.a-ROB)    els.robeyns@wellen.be

schepenen

Johan Cabergs (sp.a-ROB)   johan.cabergs@wellen.be

Ilse Bosmans (CD&V)   ilse.bosmans@wellen.be

Kristien Treunen (CD&V)   kristien.treunen@wellen.be

toegevoegde schepen

Luc Knuts (sp.a-ROB)   luc.knuts@wellen.be

voorzitter

Ellen Punie (sp.a-ROB)   ellen.punie@wellen.be

raadsleden

Benny Maes (VAW)   benny.maes@wellen.be

Eric Martens (sp.a-ROB)   eric.martens@wellen.be

Sandra Jans (Open VLD)   sandra.jans@wellen.be

Marc Weeghmans (Open VLD)   marc.weeghmans@wellen.be

Frank Cornitensis (sp.a-ROB)   frank.cornitensis@wellen.be

Stijn Vandersmissen (Open VLD)   stijn.vandersmissen@wellen.be

Marina Scholts (sp.a-ROB)   marina.scholts@wellen.be

Gerry Briers (N-VA)   gerry.briers@wellen.be

Ronny Kenis (CD&V)   ronny.kenis@wellen.be

Fabienne Vanmuysen (VAW)   fabienne.vanmuysen@wellen.be

Stéphanie Billen (Open VLD)   stephanie.billen@wellen.be

Gerda Missotten (sp.a-ROB)   gerda.missotten@wellen.be

Nicky Plaisier (sp.a-ROB)   nicky.plaisier@wellen.be