Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad vergadert in principe één keer per maand (behalve in de vakantiemaanden) in de raadszaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en kunnen door elke Wellenaar bijgewoond worden. (uitgezonderd bij persoonsgebonden aangelegenheden)

De basisregels voor een gemeente vind je terug in het gemeentedecreet.

Bij aanvang van iedere legistatuur maakt de gemeenteraad een huishoudelijk reglement met praktische afspraken over de werking van de gemeenteraad. Alls gemeenteraadsleden zijn ook verplicht zich te houden aan de deontologische code.
 

samenstelling gemeenteraad:

burgemeester-voorzitter

Els Robeyns   (sp.a-ROB)

schepenen

Johan Cabergs   (sp.a-ROB)
Kristien Treunen   (CD&V)
Benny Maes   (onafhankelijke)

Luc Knuts   (sp.a-ROB)

raadsleden

Chris Ramaekers   (sp.a-ROB)
Sandra Jans   (Open VLD)
Marc Weeghmans   (Open VLD)
Frank Cornitensis   (sp.a-ROB)
Bèr Thijs   (sp.a-ROB)
Herman Pipeleers   (sp.a-ROB)
Ellen Punie   (sp.a-ROB)
Mario Billen   (sp.a-ROB)
Ilse Bosmans   (CD&V)
Stijn Vandersmissen   (Open VLD)
Dirk Ottenburghs   (CD&V)
Mario Vanvoorden   (onafhankelijke)
Marc Beertens   (onafhankelijke)

Shirley Schoels   (Open VLD)

Ocmw-voorzitter

Eric Martens   (sp.a-ROB)