beleidsdocumenten

Hieronder vind je de volgende beleidsdocumenten:

 

Goedgekeurd door gemeenteraad op 28.02.2020 - bekendgemaakt op website op 11.03.2020

Dit document geeft een overzicht van de klimaatambities van de gemeente Wellen en de vertaling ervan in maatregelen en acties die de komende jaren uitgevoerd zullen worden om zo de gemeentelijke ambities te realiseren.

mobiliteitsplan.pdf   (22.8 MB)

Goedgekeurd door gemeenteraad op 31.10.2014 - gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 02.01.2015 (C-2014/36958).

bestemmingsplan GRUP kerkhoven.pdf