Kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad vertegenwoordigt alle Wellense kinderen.

Op dinsdag 27 november 2018 legden de nieuwe kindergemeenteraadsleden hun eed af in het bijzijn van de burgemeester en schepen van jeugd.

De kinderen hebben een ambtstermijn van 2 schooljarenen komen 2 tot 3 keer per jaar samen om te vergaderen over verkeer, welzijn, sport, jeugd, … .

Daarnaast helpen de kindergemeenteraadsleden mee op gemeentelijk activiteiten zoals de opening van de kermis, de 11-novemberviering, het sinterklaasfeest, …

leden

Frederique Bodson
Tristan Duchamps
Koan Habets
Zoë Bex
Thorsten Bex
Madeleyne Thamrin
Josefien Bleus
Pauline Buckinx

Giel Dethier

Heidi Wijnants - jeugdambtanaar (secretaris)

Luc Knuts - schepen (voorzitter)

contact

Heidi Wijnants
Kindergemeenteraad
Dorpsstraat 25
3830 Wellen
T.   012 39 21 77
M.  heidi.wijnants@wellen.be