kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad vertegenwoordigt alle Wellense kinderen.

De kinderen hebben een ambtstermijn van 2 schooljaren en vergaderen 2 tot 3 keer per jaar over verkeer, welzijn, sport, jeugd, … .

Daarnaast helpen zij mee op gemeentelijk activiteiten zoals de opening van de kermis, de 11-novemberviering, het sinterklaasfeest, …

leden

Marie Vanschoenwinkel
Amber Loyens
Fenna Boa
Sethul Grosemans
Iza Desair
Gerben Dethier
Chalotte Neven
Paulien Bleus

Floor Vanmuysen

Heidi Wijnants - jeugdambtanaar (secretaris)

Ilse Bosmans - schepen (voorzitter)

contact

Heidi Wijnants
Kindergemeenteraad
Dorpsstraat 25
3830 Wellen
T.   012 39 21 77
M.  heidi.wijnants@wellen.be