Kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad vertegenwoordigt alle Wellense kinderen.

Op dinsdag 8 november 2016 legden de nieuwe kindergemeenteraadsleden hun eed af in het bijzijn van de burgemeester en schepen van jeugd.

De kinderen hebben een ambtstermijn van 2 schooljarenen komen 2 tot 3 keer per jaar samen om te vergaderen over verkeer, welzijn, sport, jeugd, … .

Daarnaast helpen de kindergemeenteraadsleden mee op gemeentelijk activiteiten zoals de 11-novemberviering, het sinterklaasfeest, …

leden

Adrienne Thamrin
Emily Polders
Aiko Knuts
Lennert Swerts
Rune Vandenrijn
Kyara Ghysens
Lotte Verhuizen
Senne Melaer

Lukas Erlingen

Heidi Wijnants - jeugdambtanaar (secretaris)

Bèr Thijs - schepen (voorzitter)

contact

Heidi Wijnants
Kindergemeenteraad
Dorpsstraat 25
3830 Wellen
T.   012 39 21 77
M.  heidi.wijnants@wellen.be