INFOVERGADERING 18/09/2017

15/09/2017
 

Toelichting ontwikkelingsvisie en actieplan voor handelscentrum Wellen.

Infovergadering voor de inwoners, handelaars en betrokkenen van de volgende straten:

- Bloemenstraat
- Kortestraat
- Blokenstraat
- Kerkstraat
- Dorpsplein
- Dorpsstraat
- Stokstraat
- Tulpenlaan
- Rozenstraat

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur een ontwikkelingsvisie laten uitvoeren met bijhorend actieplan voor het handelscentrum van Wellen. De gemeente wenste graag te onderzoeken hoe de handelskern haar commerciële rol ten aanzien van haar inwoners en overige klanten verder kon uitbouwen. De gemeente kiest hierbij resoluut voor een optimale mix van commerciële, publieke, maatschappelijke voorzieningen binnen een duidelijk af te bakenen kern.

Deze studie kwam tevens tot stand in nauw overleg met de Wellense Middenstand. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de relatie tussen het centrum enerzijds en het schoolverkeer nabij het Dorpsplein en in de Bloemenstraat. Hiervoor werd vervolgens een detailstudie uitgevoerd om een optimaal evenwicht te krijgen tussen de gewenste verblijfskwaliteit aan deze kant van het centrum en een leefbare en verkeersveilige situatie nabij de scholen De Bron en De Eik.

Het gemeentebestuur wenst de bevindingen van deze diverse deelstudies graag met jullie te delen tijdens een infovergadering op maandag 18 september 2017 om 19 uur in de Meersche, Molenstraat 3 te Wellen

Omdat wij met z’n allen streven naar een gezellig handelscentrum maar ook bekommerd zijn om een leefbare en verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen, rekenen wij op een massale aanwezigheid.